Vedostuskurssi 30.7. - 2.8.2015

Kurssiohjelma
Kurssin kuluessa käydään läpi koko mustavalkokuvan työprosessi filmin valottamisesta ja kehittämisestä negatiivin vedostamiseen ja viimeistelyyn näyttelykelpoiseksi kuvaksi.

Esille tulevat ainakin seuraavat aiheet:

  • valonmittaus ja filmin valotus, käyttökelpoisen filmiherkkyyden määritys
  • filmikehitteet ja kehitys, kehitysajan vaikutus negatiivin kontrastin säädössä
  • hyvä negatiivi ja negatiivin arviointi
  • vedostusprosessin kulku, valotusajan määritys, kokonaisjyrkkyyden säätäminen, kuvan säätäminen paikallisin lisävalotuksin ja varjostuksin, monijyrkkyyspaperin hyödyntäminen, muut kuvan sävyjen säätämiseen liittyvät menetelmät
  • arkistokelpoinen kuvan prosessointi, vedostuskemikaalien valinta ja merkitys
  • mitä heikenteellä voidaan tehdä vedoksen sävyille
  • sävytys; vedoksen värisävyn muuttaminen, sävytyksen vaikutus kuvan kontrastiin, sävytys kuvan säilyvyyden parantamiseksi ilman värisävyn muutosta
  • kuitupaperikuvan kuivaus, viimeistely ja pohjustus/paspatuuri

Kaikkia aihepiirejä ei kuitenkaan lyhyen kurssin kuluessa voida käsitellä kovin perusteellisesti. Jos osallistujilla on mielessään kysymyksiä tai aihepiirejä, joita toivotaan käsiteltävän, niin olisi hyvä kertoa niistä jo etukäteen. Kurssin sisältöä voidaan muokata vastaamaan osallistujien toiveita. Kurssilaisten kokemus ja kiinnostuksen kohteet voivat vaihdella, tarkoitus on kuitenkin tarjota kaikille jotain.

Kurssin työskentelymenetelmät
Vedostusmenetelmiä käydään läpi kurssin kuluessa luento- ja keskustelumuodossa ja Olli näyttää demonstraatioina omia työskentelymenetelmiään negatiivin vedostamiseksi hyväksi kuvaksi. Pääasiallinen työskentelymuoto on kuitenkin osallistujien oma käytännön työskentely omien negatiivien vedostamiseksi ja siihen annettava ohjaus. Tärkeä osa työskentelyä on myös kurssilaisten mukanaan tuomien ja kurssilla vedostamien kuvien tarkastelu ja rakentava arviointi yhteisissä keskusteluissa. Kurssilla on mukana kokeneita kuvaajia ja vedostajia, joten odotettavissa kaikille hyödyllisiä pohdintoja vedoksista ja vedostamisesta.

Kouluttaja: Olli Jaakkola, Hopeavedos.fi

Kuvat: Pasi Vähänen 
www.fb.com/pasivahanenphotography